Máis de dúas décadas ao teu servizo.

A Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL) é unha asociación privada que xurdíu a finais de 1988 co propósito de recoller e servir de canle das reivindicacións do conxunto dos/as consumidores/as e usuarios/as galegos/as na loita por unha progresiva mellora na calidade de vida dos/as cidadáns.

Dende a súa creación, a Unión de Consumidores de Galicia ten atendido milleiros de consultas e tramitado centos de reclamacións e/ou denuncias a instancias dos seus asociados/as; ten participado activamente no proceso de elaboración das disposicións normativas que nos afectan como consumidores e/ou usuarios, elaborado numerosas publicacións informativas, impartido centenares de obradoiros e conferencias e denunciado públicamente situacións de inxustiza ou prexudiciais para os nosos intereses como consumidores e usuarios.

Na procura destes obxectivos a Unión de Consumidores de Galicia desenvolve o seu labor en diferentes eidos que afectan ás persoas consumidoras, tales como sanidade, comercio, servizos públicos, educación, medio ambiente, etc.

Para fortalecer este traballo, a Unión UCGAL forma parte de diversos órganos consultivos de Galicia:

 • Consello Galego de Consumidores e Usuarios
 • Consello Económico e Social
 • Consello Galego de Saúde
 • Comisión de Prezos de Galicia
 • Consello de Dirección do Instituto Galego de Consumo
 • Comité Asesor de Publicidade non Sexista
 • Consello Galego de Transportes
 • Consello Galego de Estatística
 • Consello Galego de Turismo
 • Xunta Arbitral de Consumo de Galicia
 • Xunta Arbitral de Transportes de Galicia

Asemade colabora asiduamente con distintos medios de comunicación da nosa Comunidade Autónoma, prensa, radio e televisión.

Se quere obter unha información máis polo míudo sobre os servizos que, dende a Unión de Consumidores de Galicia, prestamos aos nosos asociados, consulte a “Carta de Servizos” premendo na seguinte ligazón:

Composición da Xunta Directiva da Unión de Consumidores de Galicia

PRESIDENTA:

Ana Olveira Blanco

SECRETARIO XERAL

Miguel López Crespo

VOGAIS

Óscar Porral Vicente

Francisco Díaz Rico

Roberto Noya Mariño